Silesian University of Technology

Faculty of Chemistry

Department of Physical Chemistry and Technology of Polymers

 

mgr inż. Katarzyna Krukiewicz

 

mgr inż. Katarzyna Krukiewicz
Zainteresowania naukowe:
- procesy elektropolimeryzacji i polimery przewodzące;
- polimery skoniugowane w zastosowaniach medycznych;
- fizykochemia procesów powierzchniowych i metody analizy powierzchni.
Contact information:
Room no.:112
phone: +48 32 237 1305
fax: +48 32 237 1925
email:Katarzyna.Krukiewicz@polsl.pl;